GRUPS MISSIONERS

Els Grups Missioners de l'escola s'ofereixen a alumnes de 5è de primària fins a 4t de secundària i també a exalumnes. 

Les reunions són setmanals: els dilluns al migdia, després de dinar tots junts!

Formar-ne part és una oportunitat per a compartir la fe en grup, per sentir-se acompanyat i fer experiència de Déu a través del joc, la reflexió, la pregària i la celebració. 
És també una oportunitat per a la trobada i per a la solidaritat, entenent que val la pena i cal viure segons la proposta de Jesús de Natzaret: optant pels més petits i intentant ser la veu d'aquells que no en tenen.