25 ANYS CAMPANYA SOLIDÀRIA

CAMPANYA SOLIDÀRIA 2019, 
25 ANYS DE SOLIDARITAT!https://drive.google.com/file/d/19UhC7fM1_ioweSPGkU75-0boCzlHkJPv/view?usp=sharing