COMITÈ SOLIDARI

La nostra és una escola que creu profundament en el valor de la solidaritat com una opció de vida que ens porta molt més enllà d’una sèrie d’accions concretes, per això volem educar els nostres alumnes fent-los sensibles a les necessitats del món, crítics amb la realitat que ens envolta i encoratjant-los a esdevenir-ne transformadors d’aquesta realitat en la mesura de les seves possibilitats.
Perquè l’opció de vida és important però les accions concretes també ho són, sorgeix el COMITÈ DE SOLIDARITAT de la nostra escola (format per alumnes de 6è d’E.P. i d’ESO), que continua impulsant alguns dels projectes solidaris que duem a terme durant el curs.