PROGRAMACIÓ EDUCATIVA 2020-21


L’equip de del Departament d’Animació Cristiana ha d’orientar l’Acció Pastoral de l’escola en el marc del Caràcter propi i promoure l’ensenyament religiós escolar, el diàleg fe-cultura-vida, motivar la trobada amb l’experiència de Déu i totes les activitats complementàries i extraescolars de caràcter específicament evangelitzador i solidari.

El Departament d’Animació Cristiana amb el recolzament de tot el professorat i dels pares ha de vetllar per fer realitat la dimensió cristiana de l’educació, sabent que seguir el model de Jesús en l’actualitat és un anar contracorrent. És per això que el Departament, donant un caire de modernitat i creativitat en tot el que es fa,  col·labora en fer de la nostra Escola una escola diferent motivant i animant a tota una sèrie d’activitats que fan realitat els nostres objectius.

 

Objectius

 • Oferir espais i mitjans pel coneixement de Crist i la formació cristiana. 
 • Potenciar els valors marcats en el Projecte Educatiu adequat a cadascuna de les etapes i cicles.
 • Oferir a tota la comunitat educativa motius d’esperança i estimular la seva tasca.
 • Oferir espais i eines per a desenvolupar la capacitat d’interiorització que tenim les persones, per tal d’arribar a establir una nova relació amb un mateix, amb els demés, amb el món i amb el Transcendent.
 • Potenciar la pregària com a moment de trobada amb un mateix i amb Déu. Tenir cura d’aquest espai per tal d’educar als nostres alumnes en el silenci que possibilita l’escolta.
 • Recolzar la tasca dels professors de religió oferint-los els mitjans i materials necessaris.
 • Animar les celebracions, educant en la diferència i viure la fe com a do i motiu d’alegria.
 • Implicar el màxim possible a tots els professors, a cada claustre en tota la tasca i projectes del Departament d’Animació Cristiana
 • Donar a conèixer la figura del P. Francesc Palau i Quer, fundador de la congregació de gnes. Carmelites Missioneres, promovent activitats que possibilitin fer propera la seva persona i la seva tasca.
 • Dinamitzar el Comitè de solidaritat de l’escola composat per professorat i alumnes de 6è d’EP i ESO.
 • Dinamitzar els Grups Missioners, els grups de fe de l’escola.ACTIVITATS