PROGRAMACIÓ EDUCATIVA 2022-23PROGRAMACIÓ EDUCATIVA DAC 2022-2023


L’equip de del Departament d’Animació Cristiana ha d’orientar l’Acció Pastoral de l’escola en el marc del Caràcter propi i promoure l’ensenyament religiós escolar, el diàleg fe-cultura-vida, motivar la trobada amb l’experiència de Déu i totes les activitats complementàries i extraescolars de caràcter específicament evangelitzador i solidari.

El Departament d’Animació Cristiana amb el recolzament de tot el professorat i dels pares ha de vetllar per fer realitat la dimensió cristiana de l’educació, sabent que seguir el model de Jesús en l’actualitat és un anar contracorrent. És per això que el Departament, donant un caire de modernitat i creativitat en tot el que es fa,  col·labora en fer de la nostra Escola una escola diferent motivant i animant a tota una sèrie d’activitats que fan realitat els nostres objectius.

 OBJECTIUS GENERALS 

 1. Afavorir espais de reflexió i interiorització per aconseguir una comunitat educativa compromesa, des d’una visió cristiana de la justícia i la solidaritat.

 2. Dinamitzar la participació dels alumnes en la vida de l’escola i en la transformació del nostre entorn.

 3. Impulsar la interioritat i avivar l’experiència de Jesús.

 4. Promoure la formació en tots els seus àmbits com a procés de recerca i trobada.

 5. Potenciar la pastoral extraescolar des dels grups missioners.


OBJECTIUS ESPECÍFICS


 1. Oferir espais i mitjans pel coneixement de Crist i la formació cristiana.  

 2. Potenciar els valors marcats en el Projecte Educatiu adequats a cadascuna de les etapes i cicles. 

 3. Cultivar actituds que afavoreixin la vivència de l’Evangeli: pau, escolta, respecte, solidaritat, justícia.

 4. Oferir a tota la comunitat educativa motius d’esperança i estimular la seva tasca. 

 5. Oferir espais i eines per a desenvolupar la capacitat d’interiorització que tenim les persones, per tal d’arribar a establir una nova relació amb un mateix, amb els demés, amb el món i amb el Transcendent. 

 6. Potenciar la pregària com a moment de trobada amb un mateix i amb Déu. Tenir cura d’aquest espai per tal d’educar als nostres alumnes en el silenci que possibilita l’escolta. 

 7. Descobrir Maria, Mare del Carmel, com a model i exemple de resposta a la crida de Déu. Ella anima la nostra vida de fe, esperança i amor, ens ensenya a obrir-nos a la Paraula de Déu, a viure en gratuïtat i estar atents a les necessitats dels nostres germans.

 8. Recolzar la tasca dels professors de religió oferint-los els mitjans i materials necessaris. 

 9. Oferir mitjans i espais per expressar i celebrar la fe, educant en la diferència per tal de viure-la com a do i motiu d’alegria.

 10. Implicar el màxim possible a tots els professors, a cada claustre en tota la tasca i projectes del Departament d’Animació Cristiana

 11. Donar a conèixer la figura del P. Francesc Palau i Quer, fundador de la congregació de gnes. Carmelites Missioneres, promovent activitats que possibilitin fer propera la seva persona i la seva tasca.

 12. Donar a conèixer la figura de Sta. Teresa de Jesús, fonamental en el carisma de  les carmelites missioners, promovent activitats que possibilitin el coneixement de la seva persona i la seva tasca.

 13. Dinamitzar el Comitè de solidaritat de ​​l’escola composat per professorat i alumnes de 6è d’EP i ESO.

 14. Dinamitzar els Grups Missioners, els grups de fe de l’escola.  CALENDARI D’ACTIVITATS DAC CURS 22-23


  1r TRIMESTRE


  1 setembre

  Eucaristia inici de curs amb el professorat

  C1+C2

  7-9 setembre

  Treball del lema (I) i (II)

  ESO


  setembre

  EP i C2 

  Durant el mes setembre


  Motivació del comitè de solidaritat

  ESO 


  EP

      Octubre

  Escolta’t sobre l’AMOR  (Des de les classes de Religió)

  ESO

  Realitzat amb el treball del lema

  C2

  EP

  14 octubre

  Diada de Santa Teresa de Jesús (Eucaristia a E.P a la Parròquia)

  C1 + C2

  27-28 octubre

  Formació equips de pastoral (E. Titularitat).


  Dates a convenir

  Eucaristies d’inici de curs (per cursos)

  ESO

  31 octubre

  DOMUND - Esmorzar Solidari

  (És el diumenge 23 d’octubre)

  EP

  7 novembre


  Diada del P. Palau

  C1 + C2

  Setmana 21 de novembre

  Motivació de l’Advent

  (Comença el diumenge 27 de novembre)

  C1 + C2

  24-26 de novembre

  Congreso Escuelas Católicas en Granada

  C1 + C2

  14 desembre 

  Celebració del Nadal amb la comunitat educativa

  C1 + C2

  3rs divendres de mes

  Pregària de Taizé

  Comunitat educativa i eclesial  2n TRIMESTRE


  30 gener

  DENIP

  C1+C2

  C1

  ESO: Durant el 2n Trimestre


  EP: Durant el 2n Trimestre


  C2: Durant el 2n Trimestre  Escolta’t TEMA LLIURE  C1 + C2

  Setmana 20 de febrer 

  Motivació de la Quaresma

  (Dimecres de cendra 22 de febrer)

  C1 + C2

  A partir del 20 de febrer

  Dinàmica sobre el perdó (C2 + C1 3r-4t )

  Celebració sobre el perdó  (C1 5è-6è + ESO) - Sacr. Rec.

  C1 + C2

  8 març

  Formació carismàtica del claustre (ET)

  C1 + C2

  13 març

  Infància Missionera 

  C2

  Setmana del 20 o 27 març

  Campanya contra la fam. MANS UNIDES

  ESO

  3rs divendres de mes

  Pregària de Taizé

  Comunitat educativa i eclesial  3r TRIMESTRE


  Setmana 11 abril

  Motivació de la Pasqua (Diumenge 2 d’abril - diumenge de rams)

  C1 + C2

  Durant el mes d’abril 

  Pregària-celebració sobre la Pasqua i/o Escolta’t

  C1 +C2

  20 i 21 maig


  Campanya Solidària


  Mes de maig

  Eucaristies final de curs

  5è i 6è EP

  ESO

  16 de maig

  Celebració de la diada de la Mare de Déu del Carme

  C1 + C2

  3rs divendres de mes

  Pregària de Taizé

  Comunitat educativa i eclesial